Nabídka služeb

Vojtova metoda reflexní lokomoce

Touto metodou lze rehabilitovat i lidi v bezvědomí, kdy dochází ke zlepšení vitálních funkcí. Nezáleží zde na věku, ale na chuti klienta a jeho spolupráci. Mezi kontraindikace patří teplota nad 38°C, průjem, zvracení a suchý kašel. Klienti s rakovinou musí vhodnost terapie konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zvláště v akutním stadiu nemoci.
Terapií, která se skládá ze specifických výchozích poloh a 9 spoušťových bodů, se aktivují hybné vzory, které někdy klient neumí použít nebo je používá ve špatném zapojení. Vše se děje na podkladě genetické informace, která je specifická a přesně určuje, jak má která část těla pracovat. Ať už to jsou svaly, klouby, srdce, plíce nebo jiná část těla. Vždy se ovlivňuje tělo jako celek a to v jeho nejpřirozenějším obrazu.

Diagnostika funkčních poruch

Vyšetření svalů a kloubů (jejich funkce, ne RTG) a následná terapie vedoucí k uvolnění zkrácených struktur, uvolnění kloubních blokád a tím k ovlivnění bolesti.
Do terapie je zahrnuto i cvičení jako prevence opakování se obtíží.
Vhodné je to po úrazech, operacích, při bolestech zad, při bolestech hlavy, jejichž příčinou je krční páteř, dále po intenzivní zátěži u sportovců, při přetěžování pohybových struktur.

REIKI

 

Psychomotorický vývoj dítěte

aneb Co by mělo vaše miminko umět v určitém věku, pokud nebylo narozené předčasně

Nezáleží jen na množství dovedností, ale také na kvalitě provedeného pohybu.
Za donošené dítě se pokládá novorozenec narozený po 38. týdnu těhotenství. Ale i přenášení po 42. týdnu má svá rizika. Mezi další okolnosti, které můžou ovlivnit správný vývoj dítěte patří: nedostatek prostoru v děloze, překotný nebo protahovaný porod, zkalená plodová voda, špatná poporodní adaptace dítěte, komplikace při porodu a další.

0. – 4. týden
- První oční kontakt u 50 % dětí na krátkou chvíli, může držet hlavu raději na jedné straně, ale na konci tohoto období musí zmizet. Na břiše je bez opory, ale umí otočit hlavu ze strany na stranu. Lokty má na podložce.
6. týdnů
- První úsměv, oční kontakt má 75 % dětí, sledují předmět, hlavu otáčí na obě strany bez preference, na břiše krátce udrží hlavu nad podložkou
8. týdnů
- kontakt ruka – ruka pod kontrolou zraku, na břiše hlavu udrží déle a lokty má kolmo pod rameny, nohy jsou volně nataženy
3. měsíce
- tělo má rozložené těžiště mezi záhlaví, lopatky a kost křížovou, tuto polohu udrží i při otočení hlavy, umí přitáhnout nohy do pravého úhlu směrem k bříšku, uchopuje nabízenou hračku oběma rukama ve střední rovině, souhra ruka – ústa pod kontrolou zraku, na břiše má oporu o vnitřní strany loktů, lokty jsou vysunuty před ramena (pažní kost svírá s trupem pravý úhel), má odlepený hrudník od podložky a opírá se o stydkou kost. Nemá pěsti v poloze na zádech ani na břiše, dlaně jsou otevřené.
4. měsíc
- úchop jednou rukou na své straně, dosahuje rukou na oblast genitálií, kontakt noha – noha, uchopuje i nohou
4,5. Měsíce
- Na zádech jde rukou pro hračku i přes středovou osu těla. Na břiše se umí opřít o jeden loket a druhou ruku vysune po hračce v dosahu, je k tomu potřeba nakročení protilehlé nohy, opření tak vzniká jeden loket a protilehlé koleno.
5. měsíc
- na zádech dosahuje stehen, otáčí se fázicky na bok, tzn. přitáhne pokrčené nohy k bříšku, rukou jde přes střed těla, rozdělí nohy (spodní je lehce natažena) a uchopuje hračky položené na straně, na břiše se umí zvednout na lehce pokrčené ruce a opírá se o dlaně,které ještě nemusí být plně otevřené, předvádí ,, plavání“.
6. měsíc
- na zádech má plně rozvinutou ruku, palec je od dlaně, dosahuje kolen, otáčí se na bříško fyzickou otočkou, na bříšku je opora o plně rozvinuté dlaně, lokty nataženy, má odlepené bříško a těžiště je na horní části stehen,dostane se do polohy na čtyřech
7. měsíc
- v poloze na čtyřech se houpe vpřed a vzad, na břiše předvádí ,,tulenění“, střídavě se přituhuje lokty a posouvá se vpřed, nohy táhne volně za sebou. Nebo začíná plazit – pravidelné střídání horních a dolních končetin s pohybem vpřed.
7,5. – 8. měsíc
Umí zastavit otočku na boku, kontroluje otáčení z polohy na břiše do polohy na zádech, není to pád, na boku se opírá o loket a předloktí spodní ruky, později se opírá o nataženou ruku, svrchní ruka uchopuje hračku, nohy jsou volně pokrčeny, zvedne svrchní ruku nad úroveň trupu, objevuje se pinzetový úchop ( palec proti ukazováku).
8. – 9. měsíc
- volný sed, dítě si samo sedne s nohama volně před tělem, sedí na sedacích hrbolech, páteř je napřímená, dítě si sedne buď z polohy na boku nebo z polohy na čtyřech, první lezení – střídavý pohyb horních a dolních končetin směrem vpřed, prsty směřují dopředu, bérce jsou volně na podložce, plosky směřují volně k sobě, pánev je nad koleny, dokáže měnit směr i rychlost lezení.
10. měsíc
- staví se u opory přes nakročení jedné dolní končetiny, boční chůze podél nábytku.
12. měsíců
- stojí u opory s přidržením jedné ruky, tělo je otočené do prostoru, udělá krok do prostoru pokud se má hned čeho chytit.
14. – 16. měsíců
Samostatná chůze v prostoru, umí se zastavit, měnit směr, postavit se bez opory

Rekondiční studio

Rehabilitace, masáže

Martina Bartošová - fyzioterapeut
Třída osvobození 387, Příbram 7
(budova bývalé 2. polikliniky)
telefon: 606 483 539